அராத்துவும் சாருவும்

அனாதி சாரு அராத்து என்ன விஷயம் ? – ஒரு வாசகர்

அராத்து சாருவைப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார். அல்லது சாரு அராத்துவைப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார். சாரு வாசக வட்டத்தினர் அராத்துவுக்காக வேலை செய்கின்றனர்.

இதை இரண்டைத் தவிர வேறொன்றும் புதிதாக இல்லை. 

அராத்துவின் புத்தகங்களுக்கான ஒரு விமர்சனம் :

நீங்கள் தொலைக்காட்சித் தொடரை ஒரு நாள் பார்த்திருந்து மீண்டும் மற்றொரு நாள் அதைப் பார்க்கும் சந்தர்ப்பம் வாய்த்தால் அது மறு ஒளிபரப்பாகவே இருக்கும். – மர்பி விதி

புரிகிறதா?

– அனாதி

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: