எக்சிஸ்டென்ஷியலிசமும் பெண்ணுடன் சல்லாபமும்

எக்சிஸ்டென்ஷியலிஷம் என்றால் வரைமுறைகளை, விதிகளை கேள்விக்(குறி)யாக்குவது என்கிறார் ஒரு எழுத்தாளர். விதிகளை மீறி வாழ்வது என்றும் அர்த்தம் உண்டு என்கிறார் அவர்.

கோவில் என்பது இந்துக்களுக்கு வெகு புனிதமான கேட்கும் வரங்களை தந்தருளும் இறைவன் உறையுமிடமாகவும் இருக்குமிடத்தில் அய்யர் ஒருத்தர் அதுதான் பிராமணாள் ஒருத்தர் காமக் களியாட்டங்களை நடத்தி இருக்கிறார் என்று ஜூ.வி செய்தி வெளியிட இப்போது அவர் சிறையில். எதற்காக என்று விசாரித்தால் புனிதமான இடத்தில் அசிங்கமாக நடந்து கொண்டார் என்கின்றார்கள்.

கடவுள் இல்லாத இடமே இல்லை என்கிறது மதங்கள்.வேறு எங்குதான் பெண்ணுடன் சல்லாபம் செய்வது? தெரியவில்லை.

கோவிலும் அது சார்ந்த நடைமுறைகளையும் மீறிவிட்டார் என்பதனால் பிராமணரை எக்சிஸ்டென்ஷியலிசத்தைக் கொண்டாடியவர் என்று சொல்லலாம்.

சில எழுத்தாளர்கள் எழுத்தில் எக்சிஸ்டென்ஷியலிஷத்தைக் கண்டார்கள். இந்தப் பிராமணர் வாழ்க்கையிலேயே எக்சிஸ்டென்ஷியலிஷத்தைக் அனுபவித்திருக்கிறார்.

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: